BG | EN
Стоманени Конструкции


КЗУ има способността да проектира, произвежда, доставя и монтира различни видове стоманени конструкции, мостове, греди, профили, рамки и т.н., използвани не само в промишления сектор, но също така и в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и други части от леката промишленост.

Нашите възможности за проектиране включват работа с европейски и американски стандарти, като EN 1991 - EN 1998, EN 14015, EN 1090, ANSI / AISC 341-10, ANSI / AISC 360-10, ANSI / AISC 303-10, ACI 318-33, ACI 318-11 и т.н.

По време на производствения процес съчетаваме следните дейности:

  • Дробеструене

  • Рязане

  • Пробиване

  • Огъване

  • Заваряване

  • Боядисване

  • Доставка

  • Монтаж


НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ