BG | EN
Стоманени Конструкции


КЗУ има способността да проектира, произвежда, доставя и монтира различни видове стоманени конструкции, мостове, греди, профили, рамки и т.н., използвани не само в промишления сектор, но също така и в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и други части от леката промишленост.

Нашите възможности за проектиране включват работа с европейски и американски стандарти, като EN 1991 - EN 1998, EN 14015, EN 1090, ANSI / AISC 341-10, ANSI / AISC 360-10, ANSI / AISC 303-10, ACI 318-33, ACI 318-11 и т.н.

По време на производствения процес съчетаваме следните дейности:

  • Дробеструене

  • Рязане

  • Пробиване

  • Огъване

  • Заваряване

  • Боядисване

  • Доставка

  • Монтаж


НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност