BG | EN
Безпосаност


КЗУ работи постоянно за да се уверим, че безопасността на работниците се спазва с цел предотвратяването на трудови злополуки, както в заводски условия, така и по време на обектова работа. Политиката на фирмата в тази сфера съдържа следните мерки:

  • Пълно придържане към държавните регламенти за безопасност на труда

  • Изпълнение на редовни одити за вътрешна безопасност

  • Непрекъснато обучение на персонала по безопасност на труда

  • Редовни срещи на ръкодството за безопасност на труда

  • Изпълнение и подчинение на плановете за безопасност и здраве.


НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност