BG | EN
Безпосаност


КЗУ работи постоянно за да се уверим, че безопасността на работниците се спазва с цел предотвратяването на трудови злополуки, както в заводски условия, така и по време на обектова работа. Политиката на фирмата в тази сфера съдържа следните мерки:

  • Пълно придържане към държавните регламенти за безопасност на труда

  • Изпълнение на редовни одити за вътрешна безопасност

  • Непрекъснато обучение на персонала по безопасност на труда

  • Редовни срещи на ръкодството за безопасност на труда

  • Изпълнение и подчинение на плановете за безопасност и здраве.


НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ