BG | EN
Рулонни резервоари
КЗУ още може да произвежда и инсталира резервоари по рулонен способ с обем до 10 000 кубически метра и височина да 18 метра. Чрез рулония метод разходите за монтаж и времето за монтиране са значително намалени. При този способ се постига по-кратко време за производство в заводски условия и за монтаж на място в сравнение със стандартния метод. Този способ позволява производството на заготовките да започне много преди фундаментът да стане готов като това съкращава времето за осъществяване на проекта, позволява по-малко хора да бъдат ангажирани на обектовата площадка и за по-кратък период от време, което води до по-малко разходи за работниците. Качеството на заваряване при рулона е по-високо, защото цялото заваряване се извършва в заводски, контролирани условия и позоволява заваряване по време на зимни или други лоши атмосферни условия. Най-силното предимство на метода е това, че от 1985, когато технологията е въведена в нашата компания, никога не е имало нито един проблем с цялостта на резервоарите изградени по рулонен способ.

Предимствата на този метод са следните:

 • По бързо производство - половин стена на резервоар с обем 5000м3 с височина 12 метра може да бъде произведена за една седмица;

 • Необходими са три седмици за монтаж на рулоните на 5000м3 резервоар, включително и водна проба;

 • Отговаря на изискванията на API 650;

 • Заваряване в завода (дори и в студено време, дъжд, температури т.н. не влияят на процеса)

 • Извършване на безразрушителен контрол в заводски условия;

 • Контролирани условия по време на производство;

 • Почти всички заваръчни съединения са направени автоматично под слой от флюс;

 • По-малко време за монтаж на обектовата площадка, по-малко време за подготовка, мобилизация и т.н.;

 • По-малко пари за настаняване на екипа на обектовата площадка, по-малко пари похарчени за обектовата площадка;

 • По-малко безрезрушителен контрол на обекта (по-малко време за чакане);

 • Общо по-малко хора на обектовата площадка;

 • EN 14015 съвместим;

 • Производственият процес може да започне много преди фундаментите да са готови;

 • Може да се направи по-добро планиране, като готовите рулони могат да чакат на обекта;

 • Изисква по-малко механизация и оборудване за много по-кратко време;


 

Повече информация за метода може да бъде намерен тук
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност