BG | EN
Качество


По време на производствения процес, ние осигурявме проследимост на материала, изпълнение в съответствие с изискванията за проектиране чрез точки на задържане и визуален контрол, подчинение на процедурата и спецификациите на заваряване и тестване чрез безразрушителни методи. Ние поставяме ударението на нашето производство върху качеството и ефективността на процеса като по този начин спестяваме време и средства на клиентите. Използвайки вътрешните системи за качество и прилагайки най-добрите практики, разработени през годините, КЗУ произвежда заварени конструкции, които са безопасни и отговарят на изискванията на клиентите.

Ние се уверяваме, че в етапа на проектното проектиране, неявснотите се елиминират, нуждите на клиентите са задоволени по безопасен и надежден начин, като така поставяме началото на производствения процес. Осигуряването на качеството в процеса на производство започва не само с контрол върху закупуването на материал и входящ контрол, но също така и с контрол на персонала. Нашите добре обучени и високо квалифицирани служители са посветени на производството на безопасни продукти, в изпълнение на целта на ръководството да бъдем социално отговорна компания.

Ние непрекъснато работим върху подобряването на процедурите за качество. Нашата тестова лаборатория ни позволява стриктно да проверяваме входящия материал. Гарантирането на качеството продължава през целия процес и завършва с приемането на клиента. Ние предлагаме гаранции за нашите продукти, за да се уверим, че удовлетвореността на клиента е постигната.
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност