BG | EN
Съдове под налягане


КЗУ проектира и произвежда различни видове съдове под налягане съгласно ASME , AD Merkblätter , EN 13445 и изискванията за PED. Ние предлагаме CAD чертежи и услуги, CAD дизайн и разработваме цялостни работни чертежи, изчислителни записки за вертикални и хоризонтални съдове. Ние изготвяме пълна техническа документация, която включва анализ на риска, обяснителна записка, технически условия, инструкции за монтаж и експлоатация. Ние предлагаме консултации за избора на материали, проектирането на съда, употребата, поддръжката и ремонта.

В нашите възможности е производството на следните продукти:

  • Резервоари за втечнен газ, независимо от диаметъра и дължината.

  • Авто и ж.п. цистерни

  • Филтри

  • Въздушни компресори

  • Сепаратори

  • Топлообменници

  • Бойлери

  • Колони


На всички продукти се издава паспорт със сертификати за съответствие, с включени протоколи за безразрушителен контрол, хидростатични тестове, извършени в специализирания ни контролна лаборатория на КЗУ, както и протоколи за боядисване. Ние предлагаме топлинна обработка и възможности за намаляване на напрежеието след заваряване. КЗУ подпомага ортанизирането на транспорта, намирайки най-доброто възможно решение за доставка на големи съдове.
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност