BG | EN
Тръбопроводи


КЗУ разполага с необходимия експертен опит, технологични възможности, оборудване и персонал за да изпълни различни тръбопроводни проекти. Независимо от продукта - вода, пара, нефтопродукти, киселини и т.н. КЗУ може да проектира, произведе, достави и монтира безопасно надлъжно заварени тръби. Независимо от дебелината, диаметъра и налягането, КЗУ може да изпълни проекта по бърз, безопасен и ефикасен начин.

Ние проектираме и изграждаме на технологични тръбопроводи за различни видове горива и течности за клиенти от Петролната промишленост, нефтохимическа промишленост , хранително-вкусовата промишленост и други отрасли. Ние предлагаме на нашите клиенти разработване на стрес анализ, извършване на безразрушителен контрол, полагане на изолация и/или боядисване.Проект ВЕЦ " Цанков камък "

Националната електрическа компания инвестира в проект на стойност близо 250 милиона евро. Главният изпълнител беше Va Tech Hydro, която по-късно стана Andritz Hydro, Австрия. Обхватът на работата, възложена на КЗУ беше производството на тръбопроводи с дължина от 12000 м с диаметри, вариращи от 2600 мм до 4100 мм. Най-трудната част от работата беше изработването на тройниците, "Y", с диаметър от 4100 мм и преходите от по-голям диаметър към по-малък диаметър. След пет години работа, работата беше завършена и сега " Цанков камък " снабдява България с чиста и евтина електроенергия . 
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ