BG | EN
История


1966 е годината на раждане на КЗУ. Основана от българската държава с основна насоченост заваряване и контрол. По това време компанията е била част от най голямата организация за монтаж в България. През годините на КЗУ бяха дадени производствени обекти и започна да произвежда редица стоманени конструкции за всички  големи петроло-химични заводи в страната, както и за редица международни клиенти, като по този начин КЗУ изгражда стотици резервоари, съдове под налягане и километри надлъжно заварени тръби.

1991 г., след политическите промени в България , фирмата е преобразувана в частна държавна компания и за следващите шест години поради загуба на пазари, КЗУ АД натрупва големи задължения към държавата, работници и доставчици. Следващите 10 години са най-трудни за нашата компания.

1997 е годината, в която настоящият изпълнителен директор г-н Антони Антонов бе назначен от министъра на регионалното развитие и благоустройството с цел да възроди компанията, да изплати задълженията натрупани през годините, да организира и осъществи приватизацията ѝ.

2001 КЗУ става частно акционерно дружество, част от групата на Нафтекс компании, по това време собственик на най-големите складове за съхранение на горива в България. Ръководството на компанията се трансформира в двустепенна система на управление.

2005 бележи последната промяна в корпоративната ни структура. КЗУ АД акции бяха продадени на Финекс АД, но изпълнителен директор и председател на Борда на директорите все още е г-н Антони Антонов .
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност