BG | EN
Защо КЗУ АД?


Ние изпълняваме нашите проекти своевременно, в съответствие с проектната документация, давайки гаранции за продукти ни, както и оставайки клиентите удолетворени с нашата безопасна,бърза и рентабилна работа.

По време на повече от 45 годишната ни история ние се сблъсквахме с различни видове проблеми, които ни помогнаха да превърнем добрата практика в производствен процес.

Ние можем да твърдим със сигурност, че всички проблеми са решени в полза на клиента, като успяхме да постигнем висока удолетвореност сред клиентите ни.

КЗУ предлага консултации за нашите клиенти по различни въпроси.

КЗУ притежава пет производствени бази, които осигуряват гъвкавост на производствения процес.
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ