BG | EN
Защо КЗУ АД?


Ние изпълняваме нашите проекти своевременно, в съответствие с проектната документация, давайки гаранции за продукти ни, както и оставайки клиентите удолетворени с нашата безопасна,бърза и рентабилна работа.

По време на повече от 45 годишната ни история ние се сблъсквахме с различни видове проблеми, които ни помогнаха да превърнем добрата практика в производствен процес.

Ние можем да твърдим със сигурност, че всички проблеми са решени в полза на клиента, като успяхме да постигнем висока удолетвореност сред клиентите ни.

КЗУ предлага консултации за нашите клиенти по различни въпроси.

КЗУ притежава пет производствени бази, които осигуряват гъвкавост на производствения процес.
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност