BG | EN
Описание


КЗУ АД е частно акционерно дружество основано от Българската държава през 1966 г. и приватизирано през 2001 г. от настоящия главен изпълнителен директор Антони Антонов. Ние сме единственият пълноправен правоприемник и наследник на "старото" държавно КЗУ ЕАД.

В семейството от фирми на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК ЕООД, намиращо се в гр. Септември, КЗУ Бургас ЕООД , намиращо се в гр. Бургас, в непосредствена близост до рафинерията Лукойл Нефтохим, КЗУ Трейдинг и КЗУ Ойл Инженеринг. Тези юридически лица и техните активи са 100% собственост на дружеството-майка КЗУ АД. Всички други юридически лица, образования, организации по никакъв начин не са свързани с нашата компания КЗУ АД.

Компанията има 5 производствени предприятия разположeни в градовете София, Септември, Бургас, Девня, Стара Загора и в нея работят повече от 400 заварчици, механици, работници, инжинери и административен персонал.

КЗУ  притежава различни видове машини за рязане, заваряване, пробиване, обработване, валцоване, бластиране, боядисване и други машини, както и кранове и камиони използвани за монтаж.

Ние сме изпълнили множество цялостни проекти за български и чуждестранни клиенти в следните области:

• Проучване, проектиране, инженеринг, производство, доставка и монтаж на всички видове заварени стоманени конструкции, като колони, кули, комини, платформи, и т.н. ;

• Проучване,проектиране,производство,доставка и монтаж н на всякакъв вид вертикални и подземни стоманени резервоари за складиране на петролни продукти, вода, киселини и т.н. с обем до 120 000 кубически метра, безразрушителен разрушителен  контрол на заваръчните съединения

• Реконструкция, модернизация и ремонт на петролни бази;

• Производство на технологични и напорни хидро-, паро-, нефто- тръбопроводи и свързаната с тях инфраструктура kato резервоари, помпени станции и т.н;

• Производство на части за електро-, водноелектрически-, вятърни и атомни централи ;

• Антикоризионна обработка на всякакъв вид метални конструкции и резервоари, както и полагане на изолация;

• Обучение и подготовка на заварчици, провеждано в КЗУ Учебен център по заваряване.

КЗУ е член на Българската търговско-промишлена палата и на Българската строителна камара.
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност